ANTWOORD OP DE VRAAG VOOR HET JAAR M D C C C V. OPGEGEVEN. Daar de bloedige oneenighedenbekend onder den nadm van Hoeks en Kabeljaauwsch, zulk een aanmerkelijk gedeelte onzer vroegere Landsge- fchiedenis beflaan; en men omtrent eenige bij zonderheden, dezelve betreffende, verfcheidenlijk gedacht heeft: Wenschte men nader en voldoen de bewezen te zien, uit welke eerfle beginfelen beide die partijfchappen zijn ontftaan? of die beginfelen geenen vroeger en oorfprong hebben dan de landverdervende gefchillen tusfchen Mar garet a van Henegouwen, en haren Zoon Willem den V? Wat aanleiding tot de benaming van Hoeksch en Kabeljaauwsch gegeven hebbe? of de ware afleiding dier bewoordingen uitgemaakt zij En welk het hoofdoogmerk dezer partijen geweest zijfedert derzelver oorfprong tot het uiteinde toe Aan het welk de Gouden Eerprijs door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen den v van Wintermaand 1807 is toegewezen.- DOOR

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 313