voor.beriot. I? Lüost over het troostrijke van het Leerstuk van de Onsterflijkheid der ziel, en het vreeslijke van het tegengesteld gevoelen. De k a w ter Vertalingeener Verhandeling van den Heer Saltzmantot invoering eener soort van Lijf- eigenschapwelk stuk onder de ingezondene Verhandelingen zal voorkomen. Dobbelaer de wind: over de onge rijmdheid van het gevoelen, dat Zeeland on gezonder zoude zijn, dan andere Vadcrland- sche gewesten. P o u sover het Vergenoegen. Dichtstuk. D'engelbronner eene wederlegging der Historische dwalingen van den Heer tiVAquila, in zijn werk over den loopkring der Aarde. Rekker: een betoog over de bedoeling van des Zaligmakers gezegde: Laat de dooden hunne dooilen begraven. Van dep. palm: eene verklaring van het Aphorisma van Hippocrates Ars Ion ga vita brevis. Va« hoek: over het gedenkwaardige en belangrijke der geschiedenis van' Moz.cs. C D'ek.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 31