KORTE SCHETS dek. VERHANDEL, xut Doch hieromtrent doen zich weder zeer verfchillende berigten en wijzen van voordragt op, welke opge geven worden 13, 14, 15. (eene voorftelling van Huijduoper getoetst, §.15 aanteek. {ad') aan 't einde.) Aanmerking over het gebrek aan gelijktijdige echte Ge- fchiedverhalen en oorkonden. 16. Eene Helling van Wagenaarnopens den oorfprohg dezer tweefpalt, getoetst. 17. Over eene plaats van Phil, a Leijdis, nopens het vroegfte bellier van Willem. 18. Nadere opgave en voorftelling der drieëerlei mogelijk heid en gevoelens. 19. Het eerfie (op grond van het boven beredeneerde) verworpen. 20. Het tweede en derde verbonden; opgehelderd uit Phil, a Leijdis, 21, en verder geftaafd, 22. II. deel. Over de aanleiding tot de benamingen van Hoeks en Kabcljaamvs, enz. 23. De eerfte melding dezer partijnamen in echte oude Hukken eerst in den jare 1428; in Westfriesland dezelve nog eene halve eeuw later voor 't eerst ge hoord. 24. Over den voorrang, dien 't oude ftuk, en het gewone fpraakgebruikaan den naam der Ploekfchen geeft. Over de kleuren van onderfcheid der factiën. 2J, III. deel. Onderzoek naar het hoofdoogmerk der partijen. Twee hoofdgevoelens hieromtrent in zwang. 26. A, Het oude en algemeene gevoelen. Voor»

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 321