SN KABELJAAUWSCIIE TWISTEN. 5 Kabeljaauwfche partij fehappenvooral ook,pf die vroeger', of geen vroeger' oorfprong had den, dan de landverdervende gefchillen tusflchen Margaret a van Henegouwen, en haren Zoon, Willem den V? En welke de aanleiding fchij- 11e tot en de ware afleiding van de partij»#- men van Hoeksch en Kabeljaauwsch Daarna zullen wij naauwkeuriger de gedachten van an deren toetlbnen befcheiden onze eigen ver moedens voordragen, over de vraag: welk het hoofdoogmerk dezer partijen fchijne geweest te zijn, federc derzelver oorlprong tot het uitein de toe? Het laatfte fluk heeft op het eerfte grooter er> A 0 Annmei wederkeerigen invloeddan zich eerst laat aan- ki»ï- 2ien. Want men zou zeggen, dat het eerfte flcchts in daadzaken, het laatfte in het oordeel uit en over de zaken befta: maar ons denk beeld over de geftcldheid der gemoederen on- ,dcr Margarita en Willem en vervolgens, en over de doorgaande {trekking der partijenwij zigt ons oordeelwaar men in vroegere ge- beurtenisfep aanleiding en beginfelen dezer ver deeldheden. te zoekenvvat men daarvoor al of niet te houden hebbe? Men gelieve dus beide ftukken te vergelijken, en het eene uit het aq- dere aan te vullen. A3 $-5

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 327