12 over d h k s c h e twist; deels, door en tusfchen 's Lands Edelen zeiven; deels tusfehen en om Vorstelijke perfo- nen: of onder dezen eene Vrouw, nadere aanvefi wante, of een mannelijk maar verder aanverwant, de Voogdij en het Ruwaardlchap (g) hebben zou? Welke, toen fchielijk beflisté, en, naaf 't fcbïjnt, daarmee geëindigde tweefpalt, een vóór- afbeeldfel of vódrfpel oplevert dief latere onein» digc treur-tooileelen 'hVóérfp'el en gelijk heid dier volgende twisten en paftijlchappen ziét hier ieder; begindoor erfelijke veete en factie, welke gedurende de volgende eeuw, en doof alle; de gfoöte gebeurtenisferi derzelve heen, be dekt maar levendig zoude gehouden,,geweest zijn, vinde ik hier niet S- S. of de h. en j)e pU(je betrekking dezer landen tot het K. twisten 0 doorhuilen- jR_omnsch-Duitfehe Keizerrijk, het vermelden landfene J J staatkunde van zoo vroege Eftgelfche ftokerijen, en bet her- fgHet onderfciieid dezer woorden en zaken heeft Kluit, Hifi, d. Holl. Slaaisreg. V. D. bl. 244. (be lied, aanteek.(^) Den oorfprong en afloop dezer twisten befchrijfc onze Mei is Stoke, met de naïviteit aan de oude rijm Kronijkfchrijvcrs veelal eigenIV. B. vs. 70-143. Nogtans komt, buiten deze opmerkelijke gelijk heid, deze zaak ook zeer te pas, ter veFgelijking met-, en opheldering van den oorfprong der latere Hoekf. en Kabelj. twisten; gelijk ons nog op meer dan éé-ne plaats blijken aal.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 334