VOORBEItlel?. Dobbelaf.r de frind over de doode- lijke gevolgen eener dollehondsbe-et Directeur van roijbn: over den jeug digen Vlissingschen Dichter Anthonij van der bfoordt. Lambreceitsen; Aanmerkingen over het Psalmboek van den Landgraaf Mauritz van Hessen, en zekeren'Bijbel in de Aine- rikaansche landtaal zijnde geschenken van den Heer Directeur de f rem er ij. Van der palm: over het Aphorisms van Hippocrates Ars longa vita brev'ts. (vervolg). Po us: over de geschiedenis van den Landbouw, en den tegenwoordigen staat der Landlieden in ons Vaderland. Weijerman: over de aanhaling van i Tkess. V vs. 2ibij Cijrillus en andera Kerkvaderen. B. de jonge: over den aart der PesZ en derzelver behandeling, ter verdediging van Sijdenham. D'Engelbronne r vergelijking der oude Grieksche ca Rome'tnsche Letterkunde. C 2 Schra»

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 33