EN KABELJA AUWSCHE TWISTEN. I9 bewijs van zoo eniflige aanmatiging, of zoo veel ingangs bij de landzaten, dat hier door die zoo hevige fcheuring en bittere vijandfchap had fchoon men zulksonzss wetens, nergens vindt aan- geteekend doch hij haalt Froissard aanea deze Schrijver zegt: isinfi vac qua la Comté de s, Hay 1: nut un temps, et la go u ver na Mesfire Js- han de Haynaut9 jusques tant, que Mada- me Mar gar it 3 de Haynaut fe tira celle partet prit fa fuif he et rheritage&c. Er gaat niets voor,' ook volgt er niets, van eenige begeerte van Heer Jan naar het Graaffchap. Hij gouverneerdehij be flaw detot Margaritahervvaards gekomen, zelve liet roer in handen iïain. En niets was na- tuurlijker, niets eenvoudiger. Hij was bij 't af- iterven der Keizeriiine en harer kinderen't naaste mans oir .in deze gewesten, en die, bij 't leven van Graaf Willem IVdoor dezenbij deszelfs afwezigheid, te meermalen tot Gouverneur was' aangcfteld geweest. Te Mons111 Henegouwen vindt men een Chartergegeven te Valenciennes, 20 Maart 1342, bij 't welk Willem IV. hem be~ j, noemt tot Bant et Souverain (Baljuw en Opper=> hoofd) de tous fes paysdvec pouvoir de les gou- verner, d'y mettre et oter les officierset faire tout ce qiïil feroitlil y etoèt prefentcependant le viage (voyage) en Grenadeen van hier komt s, Beamnont ook als 's Graven Stadhouder voorin' August. 1343, bij Mieris, Gr. Ch. B. v. HolL IIDo bh 6790 Die man dan van vertrouwenbe- B 3 xósicd

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 341