s 6 OVER DE HOEKSCHE vende en zich dezer landen weinig bekreu- nende, binnenlandfche twisten en geweldenarijen waren aangevangen, en heel Holland verdeeld en in partijen gefcheurd door de Edelen, bij zon en) urfanm. des Heer en van W ij n, Wat Willem betreft: uit eene Rekening van den Rentmr. over £uid-Holl., loopetide van St. Baven dag (i. Octob.) Ï350 I35I? blijkt mij, dat hij, ten tijde van dien afftand, federt 20 Sept. 1350 incL,5 eerst te Geertruz- denler g en toen te Dordrechtbij zijne Moeder zich ophield. Daar na vinde ik hem bij Margareta niet jneer, en noch den tijd van zijn vertrek, noch,W(?r- •waarts hij zich begaf. In 't geheel, komt hij mij fe dert niet voor, dan op d. 14 Janu. 1350, (bij Pd ie* ris, ChB. 2. 766)" Ten aanzien van Margareta kan men niet wel zeggendat zij afwezig bleefUit zooëvengem. Re ken. blijkt mij, dat zij van den 10, tot ten minsten 23 Octob. 1350 te Geertruidenberg zich ophield. Kort voor St. Maarten had zij wel een' uitflapzoq 't fchijnt, naarMechelen gedaan, doch van 8 Decemb. tot 13dag 1350 d» i. 1351, (want zij telde naar den Hofftijl) komt zij voor te ZierikzeéToen moet zij een' fchiclijken togt gedaan hebben naar Beijeren want op den 20 Janu. 1350 was zij te Munchen (Mier. c. 2, 7 69doch op 6 Febr. 1350 (Mi-er. l.°c* f. 771weder te Zierikzee: en de bo- vengem, Reken, leert mij, dat- zij-in'die maanden "t begin der volgende Maart, in Zeeland bleef, maar dat zij, op den 17 Maart, zich weder te Dordrecht bevond,"

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 348