v00rïer.ict. 1813. Schraver: over de middelen om <3® Havens diep te houden bijzonder die van Middelburg. Van deinse: Lierzang, ter nagedach tenis van den Luitenant Admiraal de Ruijter, B. de jonge: over de Schedelleer van Dr. Call. De kanter: over het gevoelen dat de Hemelbollen door redelijke wezens bewoond zijn, verdedigd tegen de bedenkingen als of het strijden zou met de leer des Bijbels en des Christendoms. L am br echt sen vcjeering der nage dachtenis van den Med. Dr. J. P. Ermerins Van deinse: Nagedachtenis van den Heer jacobus de Puijt. Rekker: over de Menschenkennis es hare nuttigheid. L ambrecrtsen: over de ontdekking en lotgevallen van Nieuw-Nederland in Amerika. 1814. Poos: over de streelende aandoeningen der Hoop. Poos;

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 34