28 OVER DE HOEKSCHE 16, Aanmerking brek Ijange- Moeijelijk en gevaarlijk is het, in die ver- echcedigege. te beflisfenvooraldewijl wij juist hier fcWëdberig- zoo zeer lijden, door gebrek aan gelijktijdige, kundige en onpartijdige. Schrijvers, waardoor vele van de gewigtïgfte gebeurtenisfen dezer ja ren altijd duister moeten blijvenb. v. Willems gedrag jegens zijne Moederfedert haar eerften nffland, de redenen van zijn hervat of ge welddadig vastgehouden bewind, en van Mar- ar et a's weder aanvaarden van 't gebied; - de oorzaken, die ïVillemna 't fier verbond met zoo vele Steden en Edelen jn Mei 1350, reeds in jing met de verdere opvolging in deze landenen door zijn' oudflen Zoon van de Erfenis gewelddadig te verftekenoorzaak geweest zij van den eerften haat tusfehen Moeder en Zoon. Maar, gelijk de geloerde man jn 'c algemeen in die Verhandeling, uit zijn bekend verkeerd oogpunt, zeer vele hiftorifclje feiten geheel fcheef befchoüwc; en naardien hier de afftand van dien oudften Zoon zeiven voorkomt, (ter wijl 't natuurlijk was, dat de Keizer, van dit verval len, maar van den Broeder zijner Echtgenoote af- komftig leen, eene apanage voor hare jonger kinde ren maakte:) zoo vind ik niet, hoe dat bevorderen des tweeden Zoons tot de opvolging, oorzaak van haat tusfehen dezen en zijne moeder konde geven of hem aanleiden, om zich voor den tijd, bij haaf leven, het Graaffchap aan te matigen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 350