oö OVER DE HOEKSCKE Deze aanwijzingen leiden ons tot beter be grip en beoordeeling veler zaken, leiden ons op den weg tot het navorfchen van den óor- fprong dezer twcefpalt en burgeroorlogmaar wij vinden hier nog hinderpalen. i. Men kan ook, naar men 't opvat, in dat manifest van Margareta fterker drukken op de andere woorden: behendig aanraden van fotnmigeluiden"en 't kon fchijnen dat men dit wel niogt doen, om dat zoo,'op dat officie'ele Huk van MuYgctretds terugnemen^ dat van Willem s eerst teruggeven des gehee- ien gebieds den weerklank maakt, alwaar hij bekent: door aanraden fommige zijner lui' den, zijne beloften, en de voorwaarden zijner Moeder niet gehouden te hebben. Dan konden deze Hukken beter dienen tot (laving van 'c ge voelen, dat den oorfprong dezer fandsberoerte aan de Landzaten zelf, niet aan de Landsvor- ftcn wijt: doch, vail wege de gewoonte, en men zou fchier zeggenden aard van di- plomatifchen flijlheb ik bovenin mijne opgave en kritiek der verfchillénde gevoelens, van deze weefkeerige authentieke Verklaring geen gebruik gemaakt. 2. wege het Genootfchnp, op deze eerst minvolledig bewerkte Verhandeling gemaakt; en heeft dus aan leiding gegeven tot de nadere ontwikkeling, m 't volgende, tot op bl. 46.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 358