TOOB.ber.IGTo P o u s over de noodzakelijkheid der Komplimencen. Rekker: over de redenen, die de Heiland had ora zijne discipelen te verbieden van in judea te zeggen: dat Hij de Christus was, c. Lambrechtsen: Hulde aan de Nage dachtenis van den Vlissingschen Dichter Jan Gaepin. B. de jonge: Verhaal zijner reis naar Glogau. B. de jonge: Betoog, dat niettegen staande er nieuwe Schepselen voortgebragt en andere vernietigd wordenen er dus eene schijnbare wanorde in de Schepping is; dit juist ten bewijze dient voor de leiding en het bestuur eener Hoogere Magt. 1815. Ripping: over de natuur der Kina of koortsbast, en derzelver gebruik ter genezing van intermitterende koortsen. Po us over de middelen, om de Stad Middelburg van eene duurzame goede Haven te voorzien. C 3 De-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 35