4e over de hoekschs derde't welk ieder ziet, dat er zeerwel meê zamen kan gaan, te moeten bijvoegen. Want epseMderd vjncj ;n ^en gelijktiidigen Schrijver en iiv pmr., a j j j leydis, fc'nranderen Staatsman phil. h leydis, veel (poor en melding van beroerten hier te lande, toen Willem V eerst aan 't bellier kwam, en van binnenlandfche verdeeldheid en factiën der Grooten, tot welker eene hij zich zeiven al te zeer overgaf. Caf. 73, p. 246. expediret Comiti de Hollandianunquam habere Con" filiarium, ar turn habentem de pat rice fuce. potentibus vix etenim in partibus. Confu tes et Confiliarii eligenturfevitia partiali- tatis omisfa, qua prof. dolornee judicium redditur nee ju/litig colitur; en verder aldaar p. 248, vermeldt k)ijdat zelfs regens de eerfte aankomst van Hertog Willemde Graaflijkheids registers en documenten waren verloren ge raakt, terwijl (lechts de goede trouw en 't goed geheugen van Mr. Cher. Alev/ijttsz. des Gra ven eigendom weer had te regt gebragt,: Caf. 61. p. 209. repr.ehende per hcec Prin cipes partialesqui nimium obfujcatiju- ftitiam non exercentex qua partialitate fecuta funt enormia Qakj. Maar vooral komt hier (ai) Aan onze meening, hier fporen vatt vroegere troebelen te vinden, we roe men niet tegen 1. dat Phii.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 364