44 over de hoeksche deren onbefcheiden daarvan gemaakt, en deszelfs geheele berooide verlegenheid, en zijn regt, ja verpligting, om het zijne terug te nemen: maar hij laat aldaar deze befchrijving voorafgaan door die van den onmiddelijk vorige» toeftand dei- landen: Cumque dicti Leonis ('s Hollandfchen Graven) proh dolor! pi gr i tiës, et nonnulli catulorum abfentiam dictq regionis ap peterent curfu volentenatureet incon- fueti dictis incolis deductus imminerent fjdeze plaats komt mij voor, vrij corrupt te zijn] per multas adverfitateset incorfmoda la- eer adonis, violent ce illationis et jacturec vocibus frequenter ululabanto! quant fanctum et divinumpio et foli fubesfe Principinam ubi resnum in fe dividi- turdefolationis vicinitas nullatenus elon- gatur"5dictique incolue, exulante oonr cordiavocatis quibusdam aliunde(fom- migen zullen zich tot den Koning van Engeland gewendanderen misfehien Heer Jan van Beaumont aangezocht hebben) mutuo fe di- lacerasfentaliqui eoruudem fubtilitate naturarefpectum vtilitatis habentes et fpem victori<e confequendceexquifitis forv mtilis post multas fatigationes et minas illustrem Leunctilum (Willem V.) de ,5 qntris produxerunt aquilinis (uit het Duit- 3) fche

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 366