EN KABELJAAU WSCHE TWISTEN. 45 3, fche Keizershuis}. Hie impubes et fpecio- fus afperitatctn ignorantfuosut lacta- neusaperte confovebat. Et quacunque cujuscunque valoris eomitiva adventus J'ui expofceretblandis allectibus et tractatu fonoro pro nutibus impetravitet ad tantam disfitnulationcm dicti Leunculus el 3, domina Leaena, nobilis fahguinis et il- lustris {al) ex ufurpatione dictorum in- colarum dev ener ant, ut, feclufa ver ecim- j, dia, omnia nort recitanda brcviter impor- tune petere et obtinere in nullo vcrean- tar. Be pritnordiis non pavescas. Cum enim hie Leunculus a nido procesfe- rit Aquilino (Van Keizerlijk bloed is} Jl cum rostri fentiat acutiem et ungularum feritatemfua non vendieet. duels erit non originis. Et quia foliditate ciborum jam ufus est, non Leuncidi ut priusfed Le- Ik verftond hier door eerst Machteld van Lan kaster doch op eene gegronde aanmerking des Hee- en van Wijn, dat Ph. L. hier dan een' fprong tot volgende tijden zou doenen toen Willem niet meer zoo wel teuncu'us konde heeten" geloof lk liever, dat die Dame Leeuwin, van edelen ge- bloede", in tegenoverdelling van het leeummvetpje de Keizerlijke Bloeder, Margareet zelve zal rnoete» beteckeuen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 367