voorbekict. De kanter over het bij vervolg zingen der Psalmen in de openbare Godsdienstige Vergaderingen der Christenen, Epkema: over het Vergenoegen. Dicht' stuk. Rekker: een betoog, dat schoon jezus Christus zijne leerlingen verbood, open lijk te zeggen dat Hij de Messias ware zijne leerwijze echter genoegzaam was om alle weiwillenden van zijn? Goddelijke zen ding te overtuigen. vervolg Doerelaer de winD; over eene bui tengewone, langdurige Waterzucht bij eene Vrouw, die een geweldige beenbreuk en ver volgens den dood ten gevolge had. B, de jonge: over het Mesnterianismus Lambrechtsrn: over de lotgevallen van Nieuw- Nederland in Amerika, fvervolg en slot.j Dit stuk is ter Pers, en zal in een volgend deel worden uitgegeven. i 8 i 6. De kanter: over Zacharias Jansen Uitvinder der Verrekijkers te Middelburg. Rek.- o

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 36