.go OVER D F, II E S G H E Hoekfchen wezenlijk van den haak of angel, niet van de hoekershoeker fchepcn, ter visch- vangst gebruikelijk, afgekomen zij, daar rei gersberg (ctq) berigt, dat eerst na 't eind dier twisten, omtrent "t jaar 1493, die groo- tere fchepcn ter vischvangst begonnen zijn ge. bouvvd, en hoekers genoemd te worden. Dat deHoekfchs partij zich naar den angel noemde, niet naar den. kléeneit visc'n, die den angel bedekkende,- den Kabeljaauw verlokt, iff zeer natuurlijkdaar de hoek den Kabeljaauw' vat en bedwingt zelf doorgaans ongefchonden blijvende, maar 't weerloos aas onwillig aan de vangst opgeofferd wordt, 5- - De eenie Maar bet verdient opinerkinu, dat de eerfte n elding d - w tet namen n melding van de partijnamen van rloe.fisch en eclite oude ft kken Kabelj aauwsch in echte oude ft ukkeneerst éérst in den' 7. j. i4i8. in den zoen tusfchen ïilips van nourgondia en Jakob a van 1458, dus bijkans negentig jaren later dan de ftrijd tusfchen Margarets en Willem voorkomt; dat in dat ftuk de on derliggende Hoekfche partij vóór de triomferen de Kabeljaauwfehe genoemd wordt (ar)en dat, (jiq) Chronijk v. Zeeland 53 Kap. (ar) z. Wagen.' Had, HifiUI- D. bi. 408on bet aangehaalde Stuk zelf, Gr, Pt, B, III. D, bl. 17,

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 372