voorberigto Rekker: Wederlegging der tegenwerping door ongeloovigen gedaandat de Zpostelen van den Zaligmaker in de uitbreiding der Evangelieleer verder gegaan zijn dan het oorsprongelijk plan des Zaligmakers was. Poos: Levens - schets van den verdienste lijken Zeeloots Frans Naerebout. Epkema: over den lof der oude Batten. De kanter: over de kracht der uitwer king van ontvlammend buskruid. Directeur van roijen: over Jacob Cats, als Volksdichter. vervolg Lambrechtsen: ter nagedachtenis van den Heer C. Kuipers Predikant te Dordrechtvoormaals Secretaris van het Ge nootschap. During over het gebruik der zeezeut- zure Zwaar-aarde. M e n a l d a over de ongerijmdheid der beschuldiging tegen de ieer van jezus, ont leend uit de onzedelijkheid van deszelfs belijders. S. de wind: Levens-schets van Jacob Simons zoon de Rijk. De k an ter.over den Zwavelstok. Ia-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 37