Co OVER. DE HOEKSCHE De Groots gevoelen, als gezegd, worde federt bij fchier alle Schrijvercn gevonden Qay"). 2 3. tpch Raadpenfionaris of Stadhouder even min onder- fchcid maakt, als Stadhouder en Graaf ook 't graauw, dat de de Witten verfcheurde, bij de oude brave Hoekfchen argumenteren. (ay) M. Vosf. Annal. Lib. xvii, aangehaald en gevolgd door v. Heemskerk, Bat. Arend, aan *t flot zijner Verhand, over deze twisten. Scriverius en A1 k e m a d e aangeh. cu gevolgd door Centen, Aanmerk, op Veliiis, bl. 115 en bl. 138. Otto, Notit. Rerwnpubl. C. 6. p. 26. 11. 8. S t ij 1Op komst en bloei der NederL bl. 80, 84, 96 Cert- sier, Tafereel ïl. D. bl. 3 f4 enz. Aldus ook 110'g 111 de Bijvoegf. en Aanmerk, op Wagenaar, "IV: t). hh 55s 56. [Du? vinde ik mede, federt het eerfte binnen zenden dezer Verhand., piet flechts in de Panderl. Letteroef. 1806. 1 D. bl. 547,. ond. aan, in 't verflag van 't llraks te melden werk des Pïeerep Meerman, de matigere Kabel)aau-wfehen tegen de letere Hoekfchen overgefteidmaar ook de edele Tfl.eerman zelf heeft nog dit pud gevoelen in Zijne Voorlezing ovpr H bc/eg en de verov. van Leiden in 1420 Verhandvan de Maafchder Ned&rl. Letterk. te LeidenI. D. bl 6, 7, 8.) i)och Hij-zelf er kent, in die algemeene voorverhalen en inleiding tot het eigenlijk bepaald doelmeesta de Pdderl. Hi flor ie van W a g e ii a areri "de btjvuegfe/eu des Ilee- ren van Wij n -gevolge! te Zijn en'toont toch hier niet zonder fchrooin te volgen; cu volgt hen opk niet

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 382