EN KABEEJA AOWSCHE TWISTEN. 63 ge Vorstinne; de Kabeljaauwfchen fioegen zich tot alle geweldenaarsJan van Beïjeren Jan van Eraband, Filips van Bourgondië, 6) De Kabel ja aim'fchen Hemden den Vorst drukkende beden, en andere dingen tegen de privilegiën toe; yj daartegen moesten in 't jaar 1482, uit de Hoekfchen, door vonnis van het ICabeljaauwfche Hof van Hollandde Hoofd- fchout en een Burgermeester van Dordrecht hun hoofd op 't fchavot laten, om het gebruik maken van de privilegiënen weerftand aan uitheemscb geweld: gelijk eindelijk het ou de bekende versjeen algemeen Ipreekwoord voor de Hoekfchen beflisc en bewijst, Hadde regt naar reden gegaan, De Hoek hadde den Kabeljaamv gevadn." 29- ïk heb echter niet gefchroomd, alle deze be- en weerlegd, wijsredenen, kortaf, fchijn-gronden te noemen. Dit kort vonnis mag Hechts het befluit zijn uit een geleidelijk naauwkeurig onderzoek. Ik zal dus de moeite nemen en verzoek van mijnen Lezer het geduld, om deze dingen één voor één weêr na te gaari. Nopens 't lie. aj j. Daar de menfehen vooronderlield mogen wor den hun tijdelijk en uitwendig belang best zei ven

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 385