voorberjot. Indien nu ook alle de buitenlandsche Leden eveneens voldaan hadden aan hunne verplig- tingcn, om ten minsten alle zes jaren eene Verhandeling over eene of andere belangrijke stof, naar willekeur te kiezen, aan de Maat schappij hadden ingezonden, boe veel grooter zou de voorgaande lijst geworden zijn! De ongunstige omstandigheden der tijden, die natuurlijk eenen zoo nadeeligen invloed hadden op den tijd den lust en den moed der Schrijveren, hebben zekerlijk veel tot die vertraging toegebragt. Loffelijk echter heb ben door het inzenden van Verhandelingen zich onderscheiden, de navolgende Heeren: C. W. Steonck Observationes Critica in Hotneri hymnum in Cerercm. Kommandeur de nieuport: (aj Sur l'equation générale des Polygenes. (bj Sur une Question dlartillerie. O) Sur la Metaphysique de Vanalyst des jeux de Hazard et sur Ie problétne de Petersbourg. (dj Sur la presslonquun même Corps exeres sur plusieurs appuis a la fois. TuEt-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 38