voorberigt. Raepsaet: (a) Sur les Milices Natio* stales. (I) De Jure prima noctis (V) Sur les Monumens de la Deësse Ne- halennia qui se conservent ci Dombourg. (V) Necrologie van den Heer Gerard. Saltzman: Empfthlung der Leibeigen- schaft waarvan door den Secretaris de kanter in 1810 eene Vertaling is voorgelezen. Cantzlaar: (a) Over de bewaring en beveiliging der 'Meekrappen. (bj Over eenen nieuwen, door hem uit* gevonden Lucht -Thermometer. Deze Ver handeling is de vijfde in dit Deel. T ij d e m a n over den Nederkndschen Aarts - ketter Tanchelin. Boudien over den Meckelenburgschen haak of Wandaalschen ploeg. Lemmers: Bijdragen tot de werking der Bliksem- afleiders. De m o r a a z over eene zonderlinge na tuur - speling in de onderbuiks ingewanden van een eerstgeboren kind. Dit stuk is het zesde in dit Deel. D Im

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 39