86 OVER DE HOEKS CHE hefchouwen van 't leenverval door tien dood van Willem IV. veroorzaakt, maar later, bij de volgende aperturena 'c overlijden van Willem VI, als in 't voorbijgaan, en als 't ware vergeten, en moetende ingehaald worden 'ch En 'c is mij onbegrijpelijk, hoe dees kundige man, over dat geval nadenkende, zich tpc dat gevoelen heelt kunnen bepalen, en hetzelve zoq Heilig voordragen. Want, vooronderdeld zelfs, (j't welk echter anders fchijnt te blijken,) dat geen verfchil of nijd der edele gedachten, zonder in den beginne eens op die beide Vorstelijke pcr- Ipnen te denken; maar dat het verfchil van deze perfonen, de factiën hebbe doen ontdaan: dan fkon daardoor wel het onbepaalder gevoelen, dat afkeer van Mar gar et a'sof zelfs, in 't alge meen van vrouwelijke regering, dit oproer en den burgertwist veroorzaakt had, onderdeund wordenmaar in dien twist tusfehen Margareta en Willem., kon dat verfchil over dat duk van 't Leenregt nic-t te pas komen; veel min de par tijen nu, anderhalve eeuw na diergelijk verfchil in Adas tijdenzoo zeer in 't harnas jagen dat daaruit deze Hoekfche en Kabeljdautyfche verdeeldheden oniftonden. Het verfchil, 't welk de Heer kluit dek, had alleen kunnen vallen tus- ccl.) Conlpect. n. ill. p. lxxvi, feq. Vergel. N, iv. utxvlu,

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 408