v00rberigt. In be betouw.; over de als nog aanwe* zige gedenkstukken vanhetRomeinsclie krijgs. leger in Neder - Germanie. Krom over de zinnelijke taal bij den Godsdienst. Van ze ld er Qa) Over den voordee- ligsten vorm voor de wieken van de Wind molens. (J>~) Over een nieuw werktuig om de snel- heid der Stroomen te meten. Matthieu Sur les Plantations souier- raines dans les environs de Flessingue. Bij het Programma van 1806, stond voor een onbepaalden tijd open, de vraag: LVI. Hoedanig is de aardrijkskundige gesteldheid van z e el and (voornamelijk ook betrekke┬╗ lijk tot de rivieren en stroomen) geweest, van de oudste tijden, dat hetzelve bekend is ge taakt tot aan het begin der Graaflijke regering? Welke veranderingen zijn in dezelven voorga- vallen sedert dat laatste tijdperktot aan het einde der veertiende eeuw? Is naderhand die gesteldheid dezelfde gebleven of heeft zij ook merkelijke veranderingen ondergaan Zoo ja welke waren deze Niet

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 40