92 OVER DE HOEKSCHE gr, dig na Kareis des Stouten dood de Landen als aan 't Keizerrijk vervallen verklaarde., veel- min dat de Kabeljaauwfche Keizerspartij daartoe de wapenen gebruikt zou hebben, ('t Kan zijn dat Keizer Frederik meer belang Helde in het bezit zelf, dan in de qutestie over de leenroe- righeid der landen: nogtans bedenke men, dat hijzoo gaaf het erfregt van Maria erken nende {cq)hier door, indien zij geen regt, maar hij alleen, als Keizer, 't regt der landen gehad had, r. zich zelf niet bevoordeeld; ep 2. het Keizerrijk't welk hij Hechts als geko zen Vorst, niet als erfgoed beftierde, fchanr delijk beroofd en geplunderd zou hebben.,) 44- y.~) Toegeftaan, dat alkemade de oorza ken van Jonker-Franfen - tumult of - oorlog vrij romanesk gedicht hebbekan ik nog niet tpeftaan, dat de fteiling, welke dat tumult voor al zamenvoegt met, en verklaart uit de voor- onderftelling, welke wij hier weerlprcken, be. ter grond hebbe. 't Is waar, men vindt in eene onuitgegeven Chronijk van Vlaanderen, en daaruit bij wagenaar crdat, wanneer, Wj ci/z. Wagen, Vadert. Hifi. IV. D. bl. i8i, («0 Vad, Hifi. IV. D. i)l. 241.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 414