EN KABELJAAUWSCHE TWISTEN. hechts door zijne Moeder, (niet door, zijn'.. Vader, een' Graaf Tudor; waarom „toen ook het nieuw Stamhuis Tudor begon) aanKoning Hendrik VI. en 't Huis van Lancaster ver want vvas. Dus, 't zij hij zijn regt. afleidde gelijk hij verkoos, van zich zelf, d.i. van,zij ne Moeder; 't zij van zijn huwelijk, en de Hel ling, dat zijne Vrouw, dochter van Koning K- duarel III. vóór haren Oom Richard ha.d moeten gaan; hij, zoo wel als de Torks ftreed altijd voor Vrouwelijk erfregt. Het is waar, dat de Torks ook in regtp mannelijke linie van den gewezen Stamvader, Koning Eduard III. afdaalden; „maar overal vin^t men, dat zij hun regt tot den troon, en Om dien met geweld jn te nemen, afleidden van hunne afdamming (door eene Vrouw) van Eduard''s tweeden ZoonEn 't fprak van zelf, .dat hunne mannelijke afkomst van den vierden zqon geen regt kon geven, om Hendrik VI, die van den derden zoon in mannelijke linie yoortkwam, te onttroonen, en tevens aan zijn' zoon Eduard het regt van opvolging te om zeggen. S- 43. Beide deze door, ons'weerlegde gevoelens, c. Denk ever 't waar en doorgaand verfchilpunt van de scjiJ- G 3 II.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 423