EN KABR L J A A U W S CHE TWISTEN. I©5 bunnen volgep. Van hier vindt men in den be- gpfchieden toch fpreken zij ook al van den gerech ten LandshereDe lieer van W ij n vervolgt p, Toen men misfchien zag, dat dit niet gaan wilde, koos men (volgens Albertus Argentinenfis') een' mid- delweg: Gentes fchrijft hij Wilhelmi oceifi pp Imperatricem et unum de filiis fu.is in do- minos decrevermif'doch Z andfliet, bijMar- tene ei Dar and, Anal. Tom. V. p. 247zegt bree- derpost necem Wilhelmi IV, qui non reliquit pro- lemdértiims diet us U1 e r i n kTutor Hollandia?' i3 (niemand was thans Tutor Hollanditis, dan 's laat- ften Graven Oom, fan van Beaumontuit welk laatfte woord hier die naam bedorven fchijut deze is dezelfde van wien boven in deze Verhand. 11, bl. 17—21 breeder gefproken wordt) mi- 3, fit ad Ludovicum Bavarum. ut units ex filiis ejus ,3 fihi mittereturqui jure hereditaria terrain prasdic- tam gfibernetWanneer ook Vrouw Mar gar et.1op 5 Januarij 1349, het gebied overdroeg aan haren Zoon Willemgeeft zij, onder anderen, voor re- 3, den van haar doendat onze Landen zeer be- zwaart ende beladen zyn met orloge, met fcou- 3,3, de ende met alrehande faken, zoo dat fy wel behoefden een Lantshere die dagclyks by hem ware" Maar dit was zeker niet haar verlangen, maar dat liarer partijenen overeenkomftig de vroe- gere denkbeelden van immers een deel -der Land- zaten." 't Spijt mij, nopens de H. en K. twisten, in Q 5 heE

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 427