sS oor.ber igt. heden der voorloopige beoordeeling vinden in het Voorberigt van het vorige DeelBladz, Lxix tot i. x x i.De Schrijver onder de spreuk Natuur wijst mij het spooraan "s Genootschaps verlangen naar genoegen vol daan hebbende, is hem de goudene medaille toegewezen bij de opening van het biljet bleek Schrijver te zijn ihomas speleveld. Kapitein Ingenieur De Schrijver der Verhandeling, onder de spreuk Waar Natuur te kort schiet enz., heeft desgelijks, door een Na - schriftde tegen zijne Verhandeling voorgekomene be denkingen getracht op te lossen. De Verga dering oordeelde echter, dat hij hierin niet gelukkig was geslaagd, en dat dus zijn stuk niet kon bekroond worden. De LXIV. Vraag niet beantwoord worden de, is bij het Programma van 1805 nog open gesteld tot 1. Januarij 1807; doch weder onbeantwoord gebleven en ingetrokken. Bij het Programma van 1804 waren, onder anderen de volgende Vragen opgehangen te beantwoorden vódr den 1Januarij 18061 LXVI. Daar de Pijtfeagorische Wijsgeer, Apollo* nius v an Tij anadoor somstpige Heidenscha es

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 42