ES KAÏELJA AUWSCfl». TWISTEN. Hl geflachten, aahleggers en aanftokers eii hoofden dezer burgertwisten. En zoo zien wit reeds»1 J wen. vóór en gedurende die tijden, in dien to'eftand der burgermaatfchappijde twisten tusfchen de Heeckerens en Bronchorften in Gelderland tusfchen de Schieringers en Vetkoopers in Vrieslandde Lokhor(len en Lichtenbergers in Utrechttusfchen de Blaaitwvoetfcke en Ifeiigrine factie in Vlaanderen (dg')de Gv.el- fen en Gibellinen in Italië, hoé zc-er ook veelal die partïjfchappen eenïg ander bepaald oogmerk hadden of voorwendden, in den grond beftaan door verwijdering'en erfelijke, verbitte ring der Adelijke Geflachten. 52- ÏV. Bijzonder merkt men in deze Neder- 4Tnsfciisa de Holland- landfche troebeleneenige voorname Geflachten fch. edele Geflachten* op, aan welke met regt, van den beginne af en doorgaans, de grootfte fchuld van de ver» deeldheid en alle derzelver noodlottige gevolgen fchijnt (dg) Van deze z. Heemskerk, Batdv. jircad* bij 't begin zijner uitweiding over de H. en K. twis ten, en Mare ha nt, aldaar aangek* Ook onder linge afgunst der Edelen gaf* gedurende de minder* jarigheid van Graaf Flor is V. aanleiding tot de Lalldsbefoerte uit het twisted van Vor'steii om bewind 5 iriaar toen Hechts om 't Ruwaardfchap. Ut toVeü, f i?en Melis Ssoke^ aid* sang*

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 433