C 4 rustte, maakte mijne nieuwsgierigheid gaan de: mijn eerde werk bcftond daarom in eeri naauwkeurig onderzoek van alle de uitwen dige deelen van dit Kind, waaruit bleek, dat alle, met uitzondering van die der navel- en onderbuik-llreek, wel gevormd waren ter wijl het Kind over het algemeen wel gevoed fcheen eri eene bevallige gedaante had de geheele buik was zeer opgezet, maar vooral de onderbuik - ilreek regio fiypogastrica); boven het fchaambeen vertoonde zich eene bijzonder uitpuilende zwelling hard voor het gevoel en bruin van kleur; de roede en bal-zak waren niet misvormd, maar zeer ont doken, en bij het aanraken pijnlijk; de bal len ontdekte men zeer duidelijk in den bal zak, terwijl zich aan beide zijden eene darm lies-breuk vertoonde, die zeer gemakkelijk werden ingebragt. Het Kind (liep den eerden dag zeer rustig en veel ontwakende gaf het geene teekens van frnart of benaauwdheid, zelfs dan niet, wanneer de zwarte drek-(tof op bovenge noemde wijze ontlast werd ook gebruikte het het voedfel, 't welk, daar de Moeder het niet zogen kon, meest uit melk beftond, met veel graagte. De

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 442