8 overtrofdeze darm nu was met zwarte drek- ftof geheel opgevuld; dan in den blinden- darm coecumkon bij dit kind de kronkel darm zich niet inplanten, uithoofde van een allerzonderlingst gebrek, het gemis namelijk van alle dikke - darmen bij dit gemis ver volgde de kronkel - darm zijnen loop door de roede (penis), baande zich door derzelzer hoofd (glans) eeuen weg naar buiteneven als bij anderen de pis-fchaft (urethra) en ontlastte langs dezen weg de zwarte drek- ftof. Na deze befchouwing der buiks-ingewan den, binnen het ligchaam fcheidde ik het darm-fcheel (mefenterium) en met hetzelve de dunne darmen van de lende-wervelen af, nam alle ingewanden, die binnen het buik-vlies belïoten waren geweest uit deszelfs holte, zonder van dezelve de roede, den bal-zak (fcrotum) en bilnaad (perinaum) aftefehei- den, opdat deze zonderlinge natuur-fpeling, geheel ten toon gefield en in geestrijk vocht voor bederf zoude kunnen bewaard worden Op de lende - fpieren buiten het buik vlies, waren, tot mijne groote verwondering, noch nieren, noch bij-nieren of pis-leiders, zoo min aan de regter- als aan de linkerzijde te ont»

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 446