c I® in een'pis-leider (areier)-, maar deze ein digde kort na deszelfs uitgang in een' blin den - zaken men ontdekte van denzelven evenmin iets verder, als van nier-(lagader of ader. arteria vena emulgens Ik vond geen den minsten fpoor eener pis- blaas, ook was de pis-weg urethrahier tot een geheel ander einde aanweziggelijk ik reeds te voren heb aangemerkt. De moederkoek placentahad hare ge wone gedaante, als ook de daaraan nog vast zijnde navel-ftreng funiculus umbilicalis alleenlijk hadt zij bij haar uiteinde aan den navel eene meer dan natuurlijke dikte. Gedurende het leven van het Kind, waar van ik zoo even de ziekte - gefchiedenis eti het overlijden vermeld, en wat bij de daar op gevolgde opening van het lijk gevonden werdheb opgegeven maakte ik mijen waarom zoude ik het ontkennen? een geheel ander denkbeeld van de oorzaak der zeldza me verfchijnfclen welke zich bij hetzelve opdeden; ik meende toch de uitpuiling boven het fchaambeen &c. te moeten afleiden van eene verzameling en ophooping dezer zwarte drek in de blaas, welke in dezelve door mid del

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 448