C 15 bijna alle, 200 als bij dit kind, gemist wor den hiervan heb ik nergens een voorbeeld aangetroffen0} en het isom de zeldzaam* heid van dit gevalals ookom aan mijns verpügting, als lid van het Zeeuwfch Genoot- fchap der Wetenfchappen te voldoen dat ik ftelbaar, of niet te genezen was, en hoe in diergelijke gevallen de natuur zich, ter ontlasting der pis, een'weg baande door eene ver" zwering in den bal-zak of door het pis- vat QJracbns') zijn aangetee- kend door VAN SWIETEN Comm. cit. Tom. IV. pag. 651 &e. HALLhR Elem. PbyfioJ. Tom. VIII pag. 313: van het laatfte lieeft ook LI TT RE drie gevallen medegedeeld jn de boven aan gehaalde Epbemer. Cent. 17. Obs 14. Somtijds vindt men de opening der pis-buis onder aan de roede, waarvan ik zelf een voorbeeld gezien heb. In een zoogenoemde Hermaphrodiet was alleen het gemis der pis-blaas merkwaardig, en dat de pis-leiders eich in het midden der teel-dcelenlangs eene zekere klierachtige verhevenheid, die eenige uiterlijke overeenkomst met de manne lijke roede had openden; dit geval door Doctor VAN HORNE verhaaldvindt men bij THOM. B A R T H O L1N U S Cent. IV. bpist. 38. B A U X befchrijft, iu het Journal de Medicine Tom. VIII. pag. 60het geval van een Meisjeoud twintig jarenbij 't welk, door gemis van fcheede, pis-buis en aars, de pis door de borsten en de afgang door de mond ontlast werd. (2) (2) Nog oneindig meerderewaaronder vele zeer opmer kingswaardige, voorbeelden van gemis der, of gebreken in een der bovengenoemde deeien vindt men in het 2de en 3de Deel van het aangehaalde Handbuch der patbologifcbe Anatomie van Dr. F. G. V01GTEL: men zie ook A. PORTA L Cours d''Anatomie medicaleTom. V. Par. 1805. R. Des niet te min zijn 'er voorbeelden, door geloofwaardige Schrijvers aangevoerd, van pas geboren Kinderen, die met het ge mis van even zoo veleja van nog meerdere en zelfs gewigtigec deelcn ter wereld gebragt zijn zie de Breslauer Samml. aun. £va-2, Jun. Jent ml de Trenoux ann. 1706, Juüi &c. &c.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 453