VERHANDELING ft OVER EEN NIEUWEN CONTROLEUR- 0 F LUCHT-THERMOMETER, door J A N CANTZLAA P., KOOPMAN TE ROTTERDAM, X, I D VAN HET ZEEUW SCH GENOOTSCHAP DER. WETENSCHAPPEN, aan wien het Genootfchapter betooning van cïeszelfs genoegen over de mededeeïing dezer uitvinding de zilvere medaille heeft aangeboden Te MIDDELBURG, bij S. VAN BENT II E M Drukker van het Zeeuwsch Genootfchap der Weten- fchappen 1816.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 455