UITVINDING VAN DÉN CONTROLE V R- THE R MO ME TE R. ï~ïet is bij alle natuurkundigen uitgemaakt, dat de dampkringsluchteene der door da warmte moest uitzetbare, en daarom voor den Thermometer verkieslijkite vloeiilof is in dien men haar Hechts daartoe konde bezi gen. De vermaarde cornelis d rebbel, de eerile uitvinder van den Thermometer wist dit reeds op het einde der xvude eeuw, en vervaardigde zijnen wel bekenden Lucht- therniometer doch welke daar hij niet Hechts door de warmte maar ook door de drukking des damp'srings wierd aangedaan, als Thermometer niet kon dienen en daar om ook is in onbruik geraakt. A Mijn

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 457