4 J. CANT2LAAR OVER EÉN beftemd is ter aanwijzing van de verande ringen in de temperatuur des dampkrings en der woningen. Hiertoe zal dan eene uit. geftrektheid van too graden gerekend van o der fchaal van Fahrenheit (32 graden on der het vriespunt) voldoende zijn. Stellende voorts de lengte der Pijp of der Schaal op de 28 Rhijnlandfche duimen, dan is iedere graad T|| D. o, 28 D. dus iets grooter dan i Duim, of naauwkeuriger 2to6 Lijnen. Men maakt daarvan eene fchaal op een losfe ftrook papier, tot het zoo ter- ftond te melden gebruik. De Controleur - pijpen dan met den ge zegden Cijlinder of bol voorzienen de eene met kwik en de andere met gekoleurden wijn geest, als naar gewoonte behoorlijk gevuld zijnde, en de lucht-Cijlinder of bol nu zul lende gefloten worden raadpleegt men een goeden beproefden kwik-thermometer, welke in het vertrek, waar de Controleur-Thermo meter nu zal gefloten worden, hangen moet. Men houdt de reeds op een ftrook papier gemaakte fchaal aan de fpiritus-pijpen ziet -(*) Het fprcekt van zelve dat de gevulde Controleur-piipea ïegtöandig moeien hangen, of gehouden worden 5, «a w.el in de pabijheid van den Kwik- Thermometer»

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 460