TJTEUWnN LUCHT THE!! HOME TER. J ziet of de graad, welke het gekleurde Vocht .teekent overeenftemt met- den graad van warmte op den kwik - Thermometer ftaat •het Vocht lager, dan moet het worden aan gevuld: ftaat het hooger, als dan moet men 'er zoo veel uittrekken tot het nagenoeg met den graad des kwik-Thermometers over eenftemt. Nu moet de Cijiinder door den Weer- glasmakcr voorzichtig gefloten worden, alle mogelijke zorg dragende dat dit fpoedig ge- -fchiede, en zonder de lucht in den Cijiinder te doen uitzetten; ten welken einde de Weer- iglasmaker zich van eene foort van koperen domper bedienen moethebbende aan het boveneind eene openingwaar het puntig uitgetrokken eind van den Cijiinder door kan fteken daardoor is het glas genoegzaam voor de hitte der vlam beveiligd, mits het digt- blazen zoo fpoedig gefchiede("gelijk liet gefchieden moet) dat de domper niet heet worde. DE SCHAAL. De Cijiinder nu gefloten zijnde, hecht men ■de pijpen op eene plank waarop een wit A 3 pa-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 461