NIEUWEN LUCHT'TIIERMOMETER. f Het zoo voorname Vriespunt of bete» van fmeltend Ts(32° Fahr.) kan niet dan des Winters bekomen worden: hetzelve waar genomen en bepaald zijndeis 'er niets te doendan met den pasfer den afdatid tusfchen dit punt, en de in' warnier jaargetijde bepaal de graden; neemt eens den 64ften, in 32 dee- len af te deelen welke nu de grootte der graden zullen geven, die men voorts op enne- derwaards vervolgt en met cijfergetallen als gewoonlijk merkt waarna men deze papie ren Schaal op een koperen of tinnen plaat kan laten graveren en deze vervolgens op de plank vast hechten waartoe men te vo ren een bepaalden graad op de plank moet hebben gemerkt en nu is de Thermome ter tot het gebruik gereed. Men heeft nu eenen lucht - Thermometer geheel bevrijd van de drukking der luchtde kwikkolom maakt een beftendig en gemakkelijk te ver- plaatfen evenwigt tegen de vermeerderde of verminderde perfing door de veerkracht der in den Cijlinder bellotene lucht. Aan-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 463