KIEUWEN LEJCHT-THERMOBIETER. ig Thermometersbij welken men altijd eenea proef-Thermometer moet te hulp nemen. Hef lar.gwijlige der bewerking voor dezen Ther mometer kan alleenlijk van eenig gewigt zij» voor hem die zelve voor zoodanig eenera Thermometer de Schaal begeert te vervaar digen doch hier bij kan het werktuig nooit verliezen maar' wel winnen men bepaalt toch de graden die de warmte in dat Jaar getijde het meest bereikt terwijl men de. Schaal maaktheeft men 'er reeds gebruik van. Door gedurige herhaalde waarnemingen ea vergelijkingen bekoomt men eindelijk de meest mogelijke juistheiden aizoo des te meer genoegen bij het volgend gebruik maar de- bedenking is van geeue kracht altoos wan neer. men den Thermometer geheel gemaakt bij ee»kundigen Weerglasmaker, gelijk thans, bij a. ra balei o alhier te Kotter Aam be komen kan. voosu..

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 469