NIEUWEN LUCHT-THEÜMOMETER, 17 men dezenom zijn gemakkelijk gebruik al gemeen boven de betere en meer naauw- keurige kwikpijp heeft verkoren zal men misfchién ook ten aanzien van mijnen Con troleur -Thermometergemak boven uiterst ftrenge juistheid kiezen, en hem daarom ook t'eeniger tijd, voor het dagelijksch gebruik, de voorkeur geven. Hij worde overigensbij het afnemen en verplaatfenmet dezelfde' omzichtigheid behandeld, als den Controleur- Barometer en liefst in eenen loodregten ftand gedragen wanneer hij van hangplaats moet veranderen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 473