VERHANDELINGEN NIEUWE VAN HET ZEEUWSCH GENOOTSCHAP DER WETENSCHAPPEN. DERDE DEEL. TWEEDE STUK. Te MIDDELBURG, bij S. VAN B E N T H E M, Drukker van het Zceuwsch Genootfchap der Weteufchappen, mdcccxvih.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 476