Hét Genootfchap wil, doorliet heirbanen en uitgeven vanaan hetzelve in 't algemeen voldoende, Verhandelingen, geenszins ver- flaan worden, alle de daarin vervatte j,lel lingen volkomen toe te flemmen, en als dé zijne aan te nemen. Het erkent ook getne exemplaren voor écht, dan die door den Secretaris des Genootfckaps •onderteekend zijn.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 477