W AARNEMIN G WEGENS EENE LANGDURIGE EN BUITENGEWONE WATËRZUC II T F. H DAAR. D O O R MIDDEL IJ K VEROORZAAKTE BEENBREUK, MEDEGEDEELD door B. DOB BEL A EK DE lVIND MED. DOCTOR EN VROEDM EESTER; LECTOR INDE ONTLEED EN HEELKUNDE TE MIDDELBURG, LID VA N HET ZEEUWSCH GENOOTSCHAP DER WETENSCHAPPEN, ENZ. Te MIDDELBURG, Lj S. VAN B E N T II E M, i 8 r 8.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 478