WAARNEMING door. B. DOBBEL AER DE IVIND9 wegens eene langdurige en bui ten gewone waterzucht en daar door m id d e l ij k v e r- oorzaakte beenbreuk. Dat Genees en Heelkundige waarnemingen, vooral wanneer die meer dan gewone en zeld zame voorvallen ten onderwerp hebben, van het grootfte nut tot vermeerdering van kennis en ondervinding in deze voor het menfch- dom altoos gewigtige wetcnfchappen zijnzal elk gereedelijk toeftemmen, die weet, dat wij de vorderingen in alle wetenfchappen alléén aan de mededeeling van getrouwe waarnemin gen te danken hebben. Zonder deze onte genzeggelijke waarheid op het geen ik thans zal laten volgen te willen toepasfelijk maken, acht ik het echter geenszins ongepast dit Ge- nootfchap een Verflag aan te bieden van eene langdurigemingewone en zelfs zeldzame Wa terzuchtdie niet lang geledenbij eene Vrouw binnen deze Stad heeft plaats gehad en bij de- III. deel. H zelve

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 480