C 105 en eene bloeijende gezondheid geniet}. Qn- niiddelijk op deze veriosfing vloeide zij dermate, dat de Vroedvrouw, die haar bijdand geboden had, zich daar over zeer bekommerende en voor het leven der kraamvrouw vreezende, be- floot haar de Nageboorte ten fpoedigften af te halen't geen met moeite en tevens met veel pijn voor de lijderes gefchiedde, waarna zij ter- ftond overging tot het beleggen van den buik en de partes genitales met doeken gedom peld in koud water, dezelve telkens bij herha ling, 111 eenen daartoe geplaatsten emmer, op nieuw bevochtigende.Haar wierd nu door de Vroedvrouw geen fluitband omgedaan, ge lijk anders in deze landen de vrij algemeene en hoogstnuttige gewoonte is maar terwijl zij lang over hevige koude klaagdedoor dezelve toegevoegd dat is nietslatende zij de Kraamvrouwdie door den langdurigen ar beid fterk gezweet hadnu gedurende eenige uren bijna geheel bloot liggen. In hoever nu het meer dan gewoon vloeijen en deze daar te gen in het werk geftelde of daaromcrend ge bezigde handelwijze tot hare volgende onge lukkige ligchaams ongefteldheid eenige aanlei ding gegeven hebben, ftaat mij thans niet te onderzoeken. Zooveel is zeker, dat de Vrouw H 3 het

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 482