-c 106 }- het leven behieidt, doch den volgenden dag zeer opgeblazen van ligchaam en door koortfen aangetast waswaarom men de hulp van een Med. Doftor inriepdie haar, na twee adrie maal iets voorgefchreven te hebben, tamelijk herfteld, zoo het fcheen verliet, zijnde zij echter daarna, reeds uit dit kraambed, onma tig dik gebleven. Schoon nu in vervolg van tijd de buik bijna dagelijks meer en meer opzettegenoot zij des niettegenftaande bijna zes jaren lang, eene tamelijke gezondheid, volbragt met lust haar dagelijks werk en gaf de hoop van meer kinderen ter wereld te zullen brengen waar door zij .meende dat haar toefcand verbeteren zougeheel optoen de Hondendie nog al toos een geregelden loop gehouden hadden nu wegbleven en zij teregt zwangerheid ver moedde Ook beviel zij door de hulp van mijn' geachtten Collega den Med. Doftor en Vroedmeester p. s'graeuwen, (die dit voor mij, ais toen ziek zijnde, wel wilde waar nemen} op den 13. Februarij 1805 van eenen Zoon die echter niet lang geleefd heeft.— Deze verlosfing, in welke het Kind met de billen voorkwam, liep echter, niettegenftaan de de moeilijke plaatfing der Vrouw wier buik

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 483