-c Jo8 )- slisfend te oordeelen en te handelen. Aldus verliepen 'er eenige jaren toen de Heer s'graeuwen in Oftober 1811 een bezoek bij haar doende, duidelijk Waterzucht bij haar meende te ontdekken en ernstig over het doen der Buik Heek (jparacenthefis dacht: dan wijlen de Heer de puijt, wien men insgelijks over dit geval geraadpleegd en tot het doen der Buikfteek verzocht had, was van gedach ten, dat hoezeer de mogelijkheid daartoe be- ftond er echter geen Buikwaterzucht (asci tes) blijkbaar genoeg aanwezig was om de pa- racenthefis te verrigten, terwijl zijn Ed- ver moedde, dat het geval, zoo geen Trommel zucht (tijmpanids) zijnde, echter van eene an dere verborgen natuur zijn kon. 't Gevolg van deze onzekerheid was, dat de Vrouw zich overigens wel bevindende, geene medicijnen gebruikte, die ook in hare omftandigheid van geene genoegzame vrucht zouden geweest zijn terwijl zij, haar nu telkens meer en meer op zettend ligchaam geduldig met zich omdroeg cn eindelijk door geen' Kunstgenoten meer be zocht wierd. Toevallig echter wierd ik in Februarij 1814,twee maanden vóórharen dood, hare woning voorbijgaandebij haar ingeroepen., Ik had haar nu in vele jarenof zints haat- twee-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 485