-C I «s )- haar echter gefmaaktzij meende des middags met graagte te zullen eten ook nuttigde zij toen een weinig Andijvie en fcheenbehalven dat zij over moeilijke ligging bleef klagen vrij welgemoeddandes avonds haar we derom vilitérende vond ik haar benaauwd zeer koortfig en de pols klein en rad. Nu nam hare zwakte hand voor hand toe en des nachts ten half twaalf uren ontfliep zij met vollto- niene bewustheid, zacht en voor de omftanders zelve nog zeer fchielijk, in het 47ftejaar van haar zoo treurig eindend leven. Den volgenden morgen (Zacurdag den 30. Aprilj) verzocht ik, benevens de Heer lahr den Man der Overledene de opening van het lijk te mogen verrichten 't geen ons te gereeder wierd toegedaanzoo wegens de meer dan ééns daaromtrend bij haar ieven geuicte wil der Lijderes als om dat men de moeilijk heid der kisting van het lijk en de onmogelijk heid om hetzelve met de kist door de enge deur van het vertrekjen en door de voordeur uit te dragen inzag. Nadat dus nu het lijk fflec minder behoedzaamheid en met vermeerderde hulp van de rustbank op den grond geplaatst was, begaven wij ons ten half twee uren des namiddags naar het Sterfhuis, alwaar behalven de

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 492