voorberigt. 39 Op de LXXIV. Vraag geen antwoord in gekomen zijnde, is dezelve bij het Program ma van 1811 voor een onbepaalden tijd ver lengd, en nog altijd onbeantwoord gebleven. De LXX V. Vraag wierd, door eene Prijs verhandeling, onder de spreuk: Simplex veri sigillum beantwoord Dit stuk wierd, hoezeer veel goeds behelzende, onvoldoende gekeurd; doch de Vraag bij het Programma van 1811 met eenige verandering, wederom opgehangen, te beantwoorden vóór den ivan Grasmaand 1814. Het Genootschap ontving twee antwoorden op dezelve het eene, in het Nederduitsch, onder de spreukSimplex veri sigillumhet andere in de fransche taal, onder de spreuk: Ilccc levis summo &c. De Nederduitsche Verhandeling wierd als voldoend antwoord aangenomen en aan der- zelver Schrijver de goudene eervnunt toegewe zen. Bij de opening van het biljet bleek Schrijver te zijn b. koning, Predikant bij de Gereformeerde Gemeente te Akersloot. De andere Verhandeling wierd geoordeeld niet in aanmerking te kunnen komen. In 1808 geen Programma zijnde uitgeschre ven, wierd bij dat van 1809 de volgende Prijs vraag

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 53