N A A M L IJ S T DIRECTEUREN LEDEN ZEEUWSCH GENOOTSCHAP WE TEN SC HAP PEN DER IIEEREN N VAN HEX DER Te MIDDELBURG, bij 1 S. VAN BENTHEM* Drukker van bet Zeeuwsch Genootfchap der Wetenl'chappcnwdcccxvii^

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 63